Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử, các dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử, công ty tư vấn hóa đơn điện tử, các nghị định và quyết định mới về dịch áp dụng hóa đơn điện tử.
Phần mềm hóa đơn điện tử nào tốt nhất? là phần mềm phải đáp ứng được các tiêu chí và quy định của bộ Tài Chính. Phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp phải đảm bảo tính bảo mật cao, dễ sử dụng và đảm bảo đúng giá trị về mặt pháp luật quy định...
lethao2587 -
Được xem là một chứng từ dạng số có giá trị về mặt pháp lý, tương đương như một chữ ký hay con dấu. Chính vì vậy nên chữ ký số mua ở đâu uy tín để đảm bảo an toàn cho bạn, để đảm bảo chất lượng và uy tín. Tại sao cần mua chữ ký số? Có thể nói...